MESLEĞİMİZ

Hekimlik mesleği günümüzde neden zordur/yapılası değil hale gelmiştir?

Kanaatimce 5 temel başlık vardır,

1.Hizmet götürülen kitle ile ilgili nedenler. Bu ikiye ayrılır;

1.a.Değiştirilebilir faktörler

-Kültürel değerler ile ilgili ulusal, bölgesel, uluslararası faktörler

-Eğitimsel

-Sosyo-ekonomik

1.b.Değiştirilemeyen ve/veya değişimi yavaş faktörler.

-Homo Sapiens'in antropomorfik yapısı

-Paleontolojik evrimsel süreç

2.Hekimler ile ilgili nedenler

2.a.Tıp Eğitimi ile ilgili faktörler

2.b.Genel ekonomik nedenler

2.c.Devletin sağlık ve sosyal güvenlik politikaları

3.Yönetsel erk ile ilgili nedenler

4.Genel ahlaki değerlerdeki değişiklikler

5.Teknolojinin artan kullanımı

5.a.Ulusal düzeyde değerlendirilmesi gerekenler

5.b.Uluslararası düzeyde değerlendirilmesi gerekenler

Bu başlıklar geniş bir platformda tartışılmak ve pozitivist/rasyonalist bir değerlendirmeye tabi tutulmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, üniversitelerin zaten bilgi üretmekten aciz olduğu bu günlerde, sağlık alanının hem eğitim hem de hizmet alanındaki mevcut puslu ortamı, kalifiye ve erdem sahibi hekimlerin sahadan tedricen ayrılması sürecini doğuracaktır. Anlamsız yere artan malpraktis davaları hekimlerin de her hastaya potansiyel müşteki gözü ile bakmasına neden olmaktadır. Daha da tehlikelisi, kapitalizm, tüm vahşiliği ile hayat kurtarmayı değil para kazanmayı tıbbın tüm alanlarında teşvik etmekte israrlı gözükmektedir. Değerli dostlarım ve meslektaşlarım, geniş endikasyonlar koyup salt maddi kaygılar gözetilerek yapılan ameliyatlarının ve diğer tıbbî uygulamalarının (obezite ameliyatları, rinoplasti vb) reklamı için sosyal medyada hastalarını veya fotoğraflarını reklam amaçlı kullanan şarlatanları kınıyorum. Bu kişiler gibi mesleğimizin yüz karası olan hekim olamamış "doktor" diplomalıların bu gibi etkinliklerinin derhal yasaklanması, sosyal medyaya da bu alanda deontoloji ilkeleri doğrultusunda yasal düzenlemeler yapılarak çeki düzen verilmesi gerekliliği konusundaki görüşümü bir kez daha beyan ederim.

Saygılarımla

Dr.Mahmut Can YAĞMURDUR

1 görüntüleme0 yorum