27 Kasım 2020 TÜRKİYE-KATAR MUTABAKATI YAPILMIŞTI. 4.MADDEYİ TEKRAR HATIRLAYALIM

4. Madde: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

T.C Devleti'nin Taşınmazlarının dağılımı (DIE-2003) verileri A. Ormanlar 207 000 km2 % 26.4 B. Funda ve Çalılık araziler 32 700 km2 % 4.1 C. Su havzaları 11 300 km2 % 1.4 D. Mera ve Çayırlar 217 500 km2 % 27.9 E. Tarım Arazileri 234 500 km2 % 29.9

Türkiye Yüzölçümü (Toplam) 783 362 km2 C Maddesindeki SU HAVZASI oranı olan %1.4'lük alan, kritik bir öneme sahip olup, Ülkemizin şu fakiri olduğunun da bir göstergesidir. Bu alan "DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ ALANLAR" tanımındadır. Bu vasıftaki taşınmazların yabancı gerçek ve tüzel kişilere satışı stratejik olması nedeniyle mevzubahis bile edilemez. Ülkemizde hızlı nüfus artışının yarattığı en önemli sorun kişi başına artan su gereksinimidir. Bu gereksinim içme-kullanma ve sanayi suyu olmak üzere her yıl gittikçe artmaktadır. DSİ raporlarında Türkiye'de kişi başına su tüketimi 1980 yılında 98 lt iken, 1990 yılında 192 lt'ye yülselmiştir. TÜİK verilerine göre 2019 yılı itibariyle bu gereksinim 217 lt olmuştur. Toplam genişliği %29.9 olan tarım alanları için de bu artan gereksinim stratejik olup, özellikle mülteci akınına uğrayan güney ve güneydoğu bölgesinde sulama projelerinin finansmanı ve önemi tartışılmaz olmuştur. Açıkça ifade etmek gerekirse su ve sulama yaşamsal olup BEKA sorunudur. 2019-2023 dönemi için hazırlanan 11.kalkınma planında sulamaya açılması hedeflenen 2 000 000 hektarlık alanın 750 000 hektarlık kısmının acilen açılması amacıyla gerekli bütçe için finans desteğinin bu anlaşmayla ilintisi orta uzun vadeli açık bir ideolojik ve siyasal tercih gibi durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda Ortadoğu Su Savaşlarının odağı haline getirilmiş bulunmaktadır. Saygılarımla Dr.M.C.YAĞMURDUR


0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör